Na festivalu boste lahko poskusili odličen krumpantoč ekipe iz Društva za preprečevanje osteoporoze Hrastnik.

Društvo spada med humanitarna društva in je z delom pričelo leta 2010. Deluje pretežno na usklajevanju in zadovoljevanju skupnih in širših javnih interesov na področju zdravstvenega izobraževanja, skrbi za zdravstveno, socialno-humanitarno zaščito bolnikov z osteoporozo in oseb, ki jih bolezen ogroža posredno ali neposredno.

Izvaja preventivne programe, ki so usmerjeni v informiranje in izobraževanje ter v ukrepe za preprečevanje bolezni. V društvu se želi doseči, da bi prebivalci v času, ko so kosti še zdrave, z več skrbi za svoje zdravje bolezen premaknili v pozno starost, če je že ni mogoče preprečiti. To so osnovni nameni društva in vseh ki v društvu sodelujejo.