Organizator festivala

Društvo Rast je mlado društvo, ki združuje predvsem mlade, vendar že izkušene posameznike, ki si želijo aktivno sooblikovati okolje v katerem živijo. Poleg Funšterca – festivala zasavske kulinarike, društvo razvija tudi druge projekte. Organiziramo dobrodelne dražbe za pomoč socialno ogroženim ljudem iz lokalnega okolja, pripravili smo okroglo mizo za oživitev Vile de Seppi v Hrastniku, ter druge družabne dogodke, kot so srečanja članov, pikniki ter sodelovanja na različnih prireditvah drugih društev ter predvsem veliko sodelovanja v okolju v katerem delujemo. Z željo vzpodbuditi aktivno državljanstvo, želimo v prihodnje organizirati več okroglih miz, javnih tribun in podobno.

V juniju 2015 smo na Dolu pri Hrastniku odprli prvo zasavsko bukvarno Zmajeva luknja. A ne gre za bukvarno v klasičnem pomenu, temveč bolj za prostor druženja, znanj, izobraževanja in kulture za vse generacije. Gre za prostor, skozi katerega lahko zagotavljamo vsebinsko bogat in kvaliteten program, ki pomaga bogatiti skupnost. Gre za neprofitno in socialno naravnano aktivnost, s katero želimo pripomoči k razvoju lokalne skupnosti.

Izkaznica društva

Društvo za družbene
aktivnosti Rast
Boben 34
1430 Hrastnik

www.drustvo-rast.si
info@drustvo-rast.si
facebook.com/ZmajevaLuknja

Davčna številka: 89640187 (nismo zavezanec za DDV)
TRR: SI56 6100 0000 3757 642 (Delavska hranilnica d.d.)