Ne letošnjem kulinaričnem festivalu se bo v pripravi funšterca pomerila tudi ekipa Ozara Zasavje.

Ozara Slovenija, enota Zasavje je nevladna organizacija, ki nudi pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju in njihovim svojcem. Sedež imajo v Trbovljah, pokrivajo pa vse občine v Zasavju. Uporabnikom nudijo osebno pomoč, informativne in razbremenilne razgovore, socialno oskrbo na terenu, zagovorništvo, organizirajo pa tudi skupine za samopomoč ter različne izlete.