V peki funšterca se bodo na letošnjem festivalu predstavili tudi predstavniki Rudarske godbe Hrastnik, ki bo sodelovala tudi v glasbenem delu programa festivala.

Rudarska godba Hrastnik je s svojimi 165 leti najstarejše društvo v Zasavju. S svojimi nastopi in koncerti predstavlja, ohranja in popularizira rudarsko dediščino in tematiko. Vsako leto prirejajo letne in novoletne koncerte, tradicionalno igrajo ob prazniku sv. Barbare in ob stanovskem prazniku. V svoji zbirki imajo zavidljivo število pokalov in plaket iz različnih tekmovanj in gostovanj.