Na festivalu boste lahko letos obiskali tudi stojnico ekipe Soglasnik, ki bo pripravljala okusen funšterc.

Jezikovna zadruga Soglasnik ni samo še eno prevajalsko podjetje. Ustanovili so jo mladi in zagnani jezikoslovci ter prevajalci z namenom, da bi si zagotovili boljše in pravičnejše delovne pogoje ter prijazno delovno okolje. Poleg strokovnosti in predanosti, s katerima prevajajo, lektorirajo, tolmačijo in poučujejo, v zadrugi tudi udejanjajo in zastopajo svoje vrednote, kot so solastništvo in soupravljanje, pošteno plačilo za pošteno delo, transparentno poslovanje in povračilo v lokalno okolje.

Če bi rad šel hitro, pojdi sam. Če bi rad šel daleč, pojdimo skupaj.