Z veseljem najavljamo tudi sodelovanje kulinarične ekipe iz Mladinskega centra Zagorje, sicer lanske zmagovalke v kategoriji krumpantoč. Tudi letos bodo skušali najvišjo nagrado odnesti v Zagorje.

Mladinski center Zagorje ob Savi je javni zavod, ustanovljen za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino. Področja delovanja Mladinskega centra Zagorje ob Savi so: neformalno izobraževanje, prostovoljstvo, kultura in umetnost, informiranje in svetovanje, mednarodne izmenjave, mobilnost mladih, raziskovalno delo mladih ter participacija in aktivno državljanstvo.

Center mladim omogoča organizacijsko, prostorsko, tehnično in svetovalno pomoč pri izvedbi njihovih projektov ter pomoč pri vključevanju v domače in mednarodne projekte. Predvsem pa je svobodomiseln in do drugačnosti toleranten prostor, odprt vsem, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas ter v dobri družbi in na zabaven način pridobiti nova znanja, izkušnje in veščine.