V pripravi funšterca se bo tudi letos pomerila ekipa Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je neprofitna organizacija, ki se artikulirano ukvarja z odpravljanjem in blaženjem posledic prekarnega dela. Z načrtnim delom se razvijajo v dobro organizirano skupnost aktivistov z jasnimi cilji.

So organizacija, ki deluje v javnem interesu ter katere prednostni nalogi sta dostojno delo in borba za pravice malega in izkoriščanega človeka. Preko različnih proaktivnih dogodkov in akcij skušajo ozaveščati širšo javnost o nevarnostih prekarnega dela ter vas vse povabiti k skupnemu boju ZA dostojno delo in dostojno življenje.